JESTEśMY w fazie testów

Monitoring jakości wody

Nasze najnowsze rozwiązanie do badania jakości wody w Portach. Aktualnie testujemy monitorowanie: zawartość tlenu, potencjał redukcyjny ORP, temperaturę, pH, zasolenie, mętność wody oraz pomiar batymetryczny. 

Poznaj MobileMonitoring.pl

Monitoring jakości będzię częścią większej platformy inspekcyjno pomiarowej, którą tworzymy razem z firmą Camdrone. Poza monitoringiem akwenów wodnych w mobileMonitoring możesz zgłaszać i planować inspekcję środowiskowe oraz wizyjne.

Już wkrótce!

Napisz do nas jeśli chcesz dowiedzieć się więcej