Polityka Prywatności

Seadata Sp. z o. o. szanuje dane osobowe swoich Klientów i użytkowników Platformy oraz spełnia wymogi ochrony danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje są zbierane, jak są wykorzystywane i jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi.

Pojęcia

Platforma - objemuje system online CORAL uruchamiany w przeglądarce znadujący się po adresami https://coral.seadata.pl oraz https://system.mobilemonitoring.pl, aplikacje mobilne CORAL na platformy Android i iOS.

 

Zakres Danych Osobowych

Platforma zbiera wyłącznie adresy e-mail użytkowników, które są niezbędne do zalogowania się i korzystania z Platformy. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych innych danych osobowych, w tym danych lokalizacyjnych czy informacji o czynnościach użytkownika w Platformie.

Wykorzystanie Danych Osobowych

Adresy e-mail użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia logowania się do Platformy i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

 

Udostępnianie Danych

Potwierdzamy, że nie udostępniamy danych osobowych użytkowników żadnym stronom trzecim. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Platformę.

 

Bezpieczeństwo Danych

Zaangażowani jesteśmy w ochronę bezpieczeństwa danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownicy mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co skutkuje usunięciem konta wraz ze wszystkimy danymi osobowymi.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania Platformy, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mwenta@seadata.pl.

 

Pliki Cookies

W celu ułatwienia korzystania z Platformy oraz monitorowania sposobu korzystania z niej, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw. „Cookies” – informacje zapisywane przez serwer Platformy, operatora hostingowego na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika Platformy.

Platforma wykorzystuje trzy typy plików Cookies:

  • Sesyjne​ – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika Platformy do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • Stałe – przechowywane na urządzeniu użytkownika Platformy przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez użytkownika;
  • Local storage​ – przechowywane na urządzeniu użytkownika Platformy przez czas określonylub nie lub do ich usunięcia przez użytkownika;

Celem korzystania z technologii Cookies nie jest pozyskiwanie danych osobowych osób odwiedzających Platformę a utrzymania sesji użytkownika Platformy, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu;