Innowacyjna technologia

OCENA RYZYKA

W SeaData opracowaliśmy narzędzie, które na podstawie prognozy pogody, lokalnych warunków środowiskowych oraz specyfiki przeładunku określa ryzyko pylenia materiałów sypkich.

?

Ocena Ryzyka Pylenia

Narzędzie to pozwala z wyprzedzeniem zaplanować działania zapobiegające pyleniu oraz dostosować prace przeładunkowe do prognozowanych warunków.  

Masz inne potrzeby?

Codziennie na twojej skrzynce

Kalkulacja ryzyka generowana jest każdego dnia a rezultaty wysyłane są mailem w formie Infografiki i arkusza Excel.

Infografika - Przykład

Ryzyko pylenia w Porcie przedstawione w trzech sekcjach:
  •  Opis słowny ryzyka operacji przeładunkowych na 3 nabrzeżach danego dnia.
  • Ogólne ryzyko kumulacji pyłów bez względu na operacje w Porcie.
  • Komunikaty wydarzeń pogodowych wpływających na operacje: porywy wiatrów, ulewa, susza.

Excel ze szczegółami

Dokładny godzinny rozpis poziomu ryzyka dla operatora
  • Przedstawiony w pięcio-stopniowej skali.
  • Zawiera dodatkowo opady, siłę oraz kierunek wiatru.
  • Rozpisany na każde z wyznaczonych 3 miejsc.

 

Oferujemy

  • Indywidualne opracowanie algorytm oceny ryzyka.
  • Ustalamy częstotliwość kalkulacji w zależności od specyfiki ryzyka. 
  • Generowane automatycznie raporty i powiadomienia E-mail, SMS .
  • Wizualizacja na mapach i wykresach.