YetiSense

Analityczny system online

Platforma online integrująca dane z wielu źródeł i oferujące inteligentne rozwiązania wspierające podejmowanie decyzji dzięki analizie, wizualizacji zagregowanych danych. 

System online – YetiSense

Integracja Danych

Wszystkie dane w jednym miejscu gotowe do analizy. Pomiary, monitoring, dane satelitarne, modele numeryczne oraz publiczne źródła danych.

U

Analizy BigData

Narzędzia do analiz danych. Analizy porównawcze i statystyczne. Trendy. Szukanie korelacji w dużych zbiorach danych. 

Vizualizacja Danych

Wizualizacje pomiarów na mapie, łącznie warstw, dodawanie warunków pogodowych i tworzenie animacji.

Interaktywne wykresy

Łącz dane na jednym wykresie, szybko zmieniaj zoom in/out

Raporty i Statystyki

Automatyczne oraz cykliczne raporty środowiskowe. Łatwe generowanie raportów i statystyk z dowolnych pomiarów i zakresów czasowych.

Export Danych

Bogate możliwości eksportu danych, wykresów i grafik do najpopularniejszych formatów danych: XLSX, PNG, PDF, CSV.

Powiadomienia

Powiadomienia E-mail lub SMS przy przekroczeniach norm lub ustawionych samodzielnie limitach.

R

Kontrola Norm

Stały monitoring i automatyczna kontrola norm EU lub własnych.

Wizualizacje na mapie

Wykresy

Analiza danych

Narzędzia do analiz danych. Analizy porównawcze i statystyczne. Trendy. Szukanie korelacji w dużych zbiorach danych.

Dane Pogodowe

  • Dokładna prognoza warunków atmosferycznych z modelu ICM UM.
  • Aktualne i historyczne dane pomiarowe ze stacji publicznych.
  • Narzędzia umożliwiające szybką weryfikację sytuacji pogodowej na wybranym obszarze.

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!